Försäljning av användarrättigheter

Finlands Nationalgalleri
Bildsamlingar
Brunnsgatan 2 C
00100 Helsingfors, Finland
tel. +358 294 500 234, +358 294 500 241 ja +358 294 500 386
e-mail: bildsamlingar(at)nationalgalleriet.fi
 

Finlands Nationalgalleris bildsamlingar beviljas rätten att använda bilderna för publikations- och forskningsändamål samt ett flertal andra ändamål.

Från bildsamlingar kan du beställa konstverksbilder av samlingsverk i Konstmuseet Ateneum, Museet för nutidskonst Kiasma och Konstmuseet Sinebrychoff och med vissa begränsningar material i Finlands Nationalgalleriets arkivsamlingar.

Du kan ta en titt på uppgifterna om samlingsverken i Konstmuseerna Ateneum och Sinebrychoff samt Museet för nutidskonst Kiasma på Finlands Nationalgalleris konstsamlingar. Man kan bekanta sig närmare med bildarkivets bilder och databaser i Finlands Nationalgalleris arkivsamlingars utrymmen. Man ska separat avtala om besöket.

Beställda bilder levereras i digital form genom linktjänst. Finlands Nationalgalleris bildsamlingar ingår avtalet med beställaren för användandet av bilderna. För användningen av bilderna debiteras en användaravgift som grundar sig på Finlands Nationalgalleris beslut om prissättning.

Vid publikationen måste nämnas konstnären, konstverkets namn, året, museets namn, Finlands Nationalgalleri / fotografens namn.

  • Skicka förfrågningar och beställningar till e-mailadress bildsamlingar(at)nationalgalleriet.fi

Pressbilder över aktuella utställningar finns på museernas pressidor. Bilder som avsedda för annat än aktuell information bör alltid beställas från Bildtjänsten.
 

Upphovsrätt

Upphovsrätten till konstverksbilderna innehas av både konstnären och fotografen. Upphovsrätten till konstverken gäller i 70 år efter konstnärens död och till foton i 50 år efter att foton har blivit tagen. Ersättningen som betalas till Finlands Nationalgalleri omfattar fotografens upphovsrättsavgift. Den som beställer bilder hos bildservicen svarar för eventuella upphovsrättsliga ersättningar. Konstnärerna eller deras arvingar kan bevilja bruksrätt till bilderna. De kan också komma överens om att branschens upphovsrättsorganisation Kuvasto sköter om att kunderna får bruksrätt till bilderna. På Kuvastos www-sidor finns en förteckning över de konstnärer och arvingar som ingått avtal med organisationen. Bildservicen har samlat in kontaktuppgifter om de upphovsrättsinnehavare som inte ingått avtal med Kuvasto.
Pressbilder över aktuella utställningar finns på museernas pressidor. Bilder som avsedda för annat än aktuell information bör alltid beställas från Finlands Nationalgalleris bildsamlingar.

  • Vincent Vincent van Gogh, Gata i Auvers-sur-Oise, 1890. Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen.
  • Albert Albert Edelfelt, Näckrosor, 1896. Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Janne Mäkinen.