Kansallisgallerian kokoelmaan kuuluu yli 35 000 taideteosta ja lisäksi arkistoaineistoa ja esineitä. Kokoelma on valtion omistuksessa olevaa Suomen kansallisomaisuutta. Kansallisgallerian tehtävänä on kokoelmasta huolehtiminen, ylläpito ja kartuttaminen.

Taideteosten kartuttamis- ja hoitovastuu on jaettu Kansallisgallerian kolmen museon kesken. Sinebrychoffin taidemuseoon on sijoitettu vanha ulkomainen taide 1300-luvulta 1800-luvun alkupuolelle, Ateneumin taidemuseoon kotimainen taide vuoteen 1960 asti sekä 1800-luvun ja 1900-luvun ulkomaista taidetta ja Nykytaiteen museo Kiasmaan edellä mainitun rajavuoden jälkeinen kotimainen ja ulkomainen taide. Taidehistoriallisesta arkistomateriaalista huolehtii Kansallisgallerian kokoelmahallintaosasto.

Kansallisgalleria käyttää kokoelmaa kaikessa taidemuseotoiminnassaan, kuten näyttelytoiminnassa, näyttelyvaihdossa, tutkimuksessa ja digitaalisten palveluiden tarjonnassa.

Kansallisgallerian museot kartuttavat edelleen valtion taidekokoelmaa teoshankinnoin ja vastaanottamalla lahjoituksia. Kansallisgalleria käyttää valtion budjetissa olevaa taidehankintamäärärahaa hankkimalla teoksia valtion lukuun. Arkistokokoelmat karttuvat ennen kaikkea lahjoituksina sekä oman dokumentointitoiminnan myötä.

Kokoelmatietopalvelu

Taidekokoelmat

Kansallisgallerian mittavat taidekokoelmat kattavat ajallisesti laajan kaaren taiteen historiaa keskiaikaisista ikoneista uusimpaan nykytaiteeseen.

Kokoelmissa on sekä suomalaista että ulkomaista taidetta. Kokoelmateoksia on aina esillä Kansallisgallerian museoiden näyttelyissä. Tietoa Kansallisgallerian taidekokoelmista löytyy museoiden verkkosivuilta:

Ateneumin taidemuseo
Nykytaiteen museo Kiasma
Sinebrychoffin taidemuseo

Kansallisgallerian Taidekokoelmat verkossa -sivusto tarjoaa kattavasti tietoa koko kokoelmasta.

Arkistokokoelmat

Kansallisgallerian arkistokokoelmiin kerätään ja tallennetaan erityisesti suomalaiseen kuvataiteeseen liittyviä aineistoja. Arkistokokoelmat muodostuvat kuvakokoelmista, taidehistoriallisista asiakirja-arkistoista, leikekokoelmista sekä av-arkistosta. Kuvakokoelmat hoitaa myös Kansallisgallerian kuvamyyntiä. Arkiston yhteydessä toimii Kansallisgallerian kirjasto.

Arkistokokoelmiin dokumentoidaan aktiivisesti yhdessä Kansallisgallerian kuvaamon kanssa kuvataidetta, taiteilijoita ja kuvataide-elämän ilmiöitä haastattelemalla, kuvaamalla ja videoimalla. Arkisto ja kirjasto osallistuvat Kansallisgallerian museoyksiköiden näyttelyprojekteihin.

Arkistokokoelmat toimi aiemmin Kuvataiteen keskusarkisto -nimellä, mutta on nykyään osa Kansallisgallerian kokoelmahallintaosastoa.