Finlands Nationalgalleris personal

Finlands Nationalgalleris organisation.
 

Statens konstmuseum blev Finlands Nationalgalleri – Också kontaktuppgifterna ändrades

Organisationsformen för Statens konstmuseum ändrades från statligt verk till offentligjuridisk stiftelse. Från och med 1.1.2014 är organisationens namn Finlands Nationalgalleri, på finska Suomen Kansallisgalleria och på engelska Finnish National Gallery. Finlands Nationalgalleri och dess tre museer Ateneum, Kiasma och Konstmuseet Sinebrychoffnya har nu telefonnummer som börjar med 0294 500. Mobiltelefonnumren förblir oförändrade i reformen.

Dessutom ändrades en del av personalens e-postadresser: de nuvarande adresserna som slutar fng.fi har ersattes med formen förnamn.efternamn@nationalgalleriet.fi.
Det nya telefonnumret till växeln för Finlands Nationalgalleri och alla därtill hörande museer är 0294 500 200.

  • Det nya numret till Ateneums rådgivning är 0294 500 401
  • Det nya numret till Kiasmas rådgivning är 0294 500 501
  • Det nya numret till Konstmuseet Sinebrychoffs rådgivning är 0294 500 460

Museernas rådgivningsnummer svarar under museernas öppethållningstider. Guidereservationer till samtliga museer kan man göra på reserveringsnumret 0294 500 500.
Samtal till Finlands Nationalgalleri, Ateneum, Kiasma och Konstmuseet Sinebrychoff är utan extra kostnad för den som ringer upp. Den som ringer upp debiteras för samtal och textmeddelanden enbart avtalsenlig lokalnäts-, mobiltelefon- eller textmeddelandeavgift.

  • Ateneums Ateneums fasadens karyatider. Bild: Matti Ruotsalainen.