Bibliotek

Finlands Nationalgalleriets bibliotek är Finlands största specialbibliotek för bildkonst. Samlingens mest betydelsefulla del utgörs av utställningspublikationer, museernas samlingskataloger och auktionskataloger.
Bibliotekets samlingar har fördelats på tre museibyggnader. Materialet i Kiasmas forskarbibliotek gäller nutidskonsten från och med 1960-talet. Ateneums forskarbibliotek är främst koncentrerat på den finländska konstens historia. Litteraturen om gammal utländsk konst har placerats i Sinebrychoffs forskarbibliotek.

Utomstående användare bör avtala om besöket på förhand.

  • Kirjav@ - Finlands Nationalgalleriets biblioteksdatabas
     

Kiasmas forskarbibliotek

Mannerheimplatsen 2
00100 Helsingfors, Finland
tel. +358 294 500 526
e-mail: bibliotek(at)nationalgalleriet.fi

Kiasmas forskarbibliotek är en del av Finlands Nationalgalleriets bibliotek. Materialet i Kiasmas forskarbibliotek gäller nutidskonsten från och med 1960-talet. Samlingen utökas för att stödja Museet för nutidskonst Kiasmas utställnings- och samlingsverksamhet. De centrala materialgrupperna är inhemsk nutidskonst, de senaste internationella fenomenen inom nutidskonst och teoretisk litteratur i anknytning till dem, samlingskonstnärer och konsttidningar. Biblioteket sköter Museet för nutidskonst Kiasmas publikationsutbyte med inhemska och utländska konstmuseer. Samlingen utökas också genom egna inköp och donationer.

I biblioteket finns läsplatser och tre kunddatorer, med anslutning till bl.a. bibliotekets materialdatabas, Finlands Nationalgalleriets register över konstverk, databasen för digitala bilder och mediearkivet, externa databaser som står till museinätverkets förfogande.

Utomstående användare bör avtala om besöket på förhand.

Ateneums forskarbibliotek

Finlands Nationalgalleriets bibliotek
Brunnsgatan 2 C
00100 Helsingfors, Finland
tel. +358 294 500 526
e-mail: bibliotek(at)nationalgalleriet.fi

Ateneums forskarbibliotek är den äldsta delen av Finlands Nationalgalleriets bibliotek. Dess samlingar har utökats sedan Ateneumbyggnaden stod färdig år 1889. De stödjer forskningen i Konstmuseet Ateneums samlingsverk och finländsk konst. I bibliotekets databas finns också litteratur om konserveringsbranschen.
Bibliotekets samling utökas genom utbyte av publikationer, inköp och donationer. Biblioteket producerar också Bibliografi på finsk bildkonst.
I biblioteket finns läsplatser och kunddatorer med bl.a. anslutning till bibliotekets materialdatabas, Finlands Nationalgalleriets register över konstverk och arkivmaterial.

Utomstående användare bör avtala om besöket på förhand.

Sinebrychoffs forskarbibliotek

Besökadress: Finlands Nationalgalleriets bibliotek
Brunnsgatan 2 C
00100 Helsingfors, Finland
tel. +358 294 500 526
e-mail: bibliotek(at)nationalgalleriet.fi

Sinebrychoffs forskarbibliotek är en del av Finlands Nationalgalleriets bibliotek. Utomstående forskare kan använda samlingarna enligt avtal i Ateneums forskarbibliotek.

Materialet anknyter till Fanny och Paul Sinebrychoffs hemmuseum, museets konstsamling och utställningar. Bibliotekets samling utökas genom utbyte av publikationer, inköp och donationer.

  • Ateneums Ateneums forskarbibliotek. Bild: Finlands Nationalgalleri / Jenni Nurminen.
  • Kiasmas Kiasmas forskarbibliotek. Bild: Finlands Nationalgalleri / Petri Virtanen.
  • Finlands Finlands Nationalgalleris bibliotek. Bild: Finlands Nationalgalleri / Jenni Nurminen.